11/21/2017 2:27:31 قبل الظهر | 30 آبان 1396
Skip Navigation Links

خدمات مرکز
روش نوین جداسازی اسپرم

روش¬های آماده سازی اسپرم قبل از تزریق اسپرم به داخل تخمک،در موفقیت روش هایدرمان، مخصوصا روش میکرو(Intra-cytoplasmic sperm injectionICSI:)نقش بسیار

تلقیح اسپرم به درون رحم (IUI)

 IUI یکی از ساده ترین و ارزانترین روش های درمان ناباوری است که طی آن اسپرم به طور مصنوعی با یک لوله باریک مخصوص به درون رحم تزریق میشود..

لقاح آزمایشگاهی (IVF)

 در زمان تولد اولین نوزاد با استفاده از روش درمانی IVF در سال 1978 این روش درمانی امید تازه ای برای زوج های نابارور به وجود آورد...

میکرواینجکشن(ICSI)

 تکنیک میکرواینجکشن (تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک) تحول عمده ای را در درمان ناباروری با علت مردانه ایجاد نمود. این تکنیک برای اولین بار...

انتقال جنین به لوله های رحمیZIFT

 در طی عمل ZIFT تخمک های لقاح یافته با عمل لاپاراسکوپی به درون لوله های رحمی منتقل 14 میشود..

جنین اهدایی

 شایع ترین علل استفاده از جنین های اهدایی، آزواسپرمی آقایان (نداشتن اسپرم) می باشد. از علل شایع..

رحم اجاره ای

 شایع ترین علل استفاده از رح مهای اجار های ...

1

About Us

About Us


Services
روش های جایگزین در درمان ناباروری (اهدا)

تزريق اسپرم به داخل رحم (IUI) وانتخاب جنسيت Sex selection و لقاح آزمايشگاهي و انتقال جنين به داخل رحم (IVF)  تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمك و انتقال ...

تشخیص و درمان سقط مکرر

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

جنین شناسی

ميزان نتايج حاملگي اين موسسه بر اساس ثبت آمار بين 28%تا 48% درشش ماه اخير بوده است كه اين درصد مشابه آمار موجود در كشورهاي پيشرفته جهان مي باشد...

تشخیص و درمان ناباروری

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...
 

1