10/24/2017 7:19:14 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
انتقال جنین به لوله های رحمیZIFT

 در طی عمل ZIFT تخمک های لقاح یافته با عمل لاپاراسکوپی به درون لوله های رحمی منتقل میشود. تخمک لقاح یافته سپس به درون رحم مهاجرت کرده و جایگزین می شود.

 

 

 

 

 

 ◄ مزیت عمل ZIFT :

در عمل ZIFT جنین این شانس را دارد که به طور خود به خود مسیر لوله رحمی به درون رحم را طی کرده و جایگزین شود و این روند به حاملگی طبیعی شباهت بیشتری دارد.

 معایب عمل ZIFT :

عمل ZIFT یک عمل تهاجمی محسوب می شود و نیاز به انجام دو عمل جراحی و دوبار استفاده ازداروهای بیهوشی است، یک بار در روز تخمکگیری و یک بار در روز

انتقال جنین به لوله ها شانس چند قلوزایی با عمل ZIFT در حدود 35 درصد میباشد. این شانس متعاقب ZIFT + ICSI زیادترمیباشد.

◄ چه کسانی برای انجام ZIFT مناسب هستند؟

زنان با مشکلات تخمک گذاری کسانی که حداقل یک لوله رحمی سالم دارند. IUI های مکرر ناموفق مواردی که انسداد دهانه رحم وجود دارد و به راحتی انتقال جنین

از راه دهانه رحم میسر نمی باشد.

◄ چه کسانی برای انجام ZIFT مناسب نیستند؟

1- زنانی که لوله های رحمی مسدود یا آسیب دیده دارند.

2- در مواردی که ریسک سندرم ها هایپراستیاماشن وجود دارد.

3- در عفونت های رحمی (PID)

4- در جراحیهای شکمی و وجود اسکار و چسبندگی

 

 

◄ مراحل انجام ZIFT:

- مرحله تحریک تخمک گذاری :

داروهای محرک تخمک گذاری جهت به دست آوردن تخمک زیاد تر و تشکیل چندین جنین و افزایش شانس باروری تجویز می شوند. این داروها معمولاً از روز دوم قاعدگی و پس از انجام سونوگرافی و حصول اطمینان از سالم بودن رحم و تخمدا نها تجویز میشوند. روند رشد تخمک ها با انجام سونوگراف یهای پی در پی پیگیری میشود لذا ممکن است بیمار تا رسیدن به وضعیت مطلوب چندین بار با فواصل 2 الی 3 روزه تحت سونوگرافی قرار گیرد، وقتی در سونوگرافی سایز فولیکولها به 18 الی 20 میلی متر رسید، آمپول HCG جهت بلوغ نهایی تخمکها تجویز میشود. زمان تزریق آمپول HCG بسیار مهم است زیرا حدوداً 34 الی 36 ساعت پس از تزریق آن تخمک گذاری انجام می شود و لذا زمان آن بایستی طبق نظر پزشک معالج تعیین شود تا تخمک ها قبل از رها شدن جمع آوری شوند.

- مرحله جمع آوری تخمک و اسپرم :

لازم است بیمار در روز تخمک گیری ناشتا باشد. مایع منی از همسر بیمار تهیه و به آزمایشگاه تحویل داده میشود. آزمایشگاه پس از شستشو و آماده سازی نمونه آنرا به آزمایشگاه IVF تحویل میدهد. بیمار در اتاق عمل بیهوشی مختصری گرفته تا طی روند تخمک گیری احساس ناراحتی نکند. سپس تخمکها تحت دید مستقیم با دستگاه سونوگرافی توسط یک سوزن بسیار باریک گرفته میشود و درون لوله های مخصوص جمع آوری شده و به آزمایشگاه IVF تحویل داده میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

- لقاح ور شد جنین در محیط آزمایشگاه :

در آزمایشگاه IVF تخمکها از مایع فولیکولی جدا شده، شستشو میشوند و درون ظرف مخصوص در محیط کشت قرار می گیرند. اسپرم های شسته شده همسر نیز که قبلاً تحویل آزمایشگاه شده در کنار این تخمکها درون ظرف قرار گرفته، سپس ظرف حاوی نمونه اسپرم و تخمک درون انکوباتور CO2 در دمای 37 درجه سانتی گراد گذاشته میشود تا به طور خود به خودی با یکدیگر لقاح پیدا کنند. صبح روز بعد در صورت لقاح برای مدت 24 الی 48 ساعت دیگر جنینها داخل انکوباتور قرار میگیرند تا به مرحله 4 الی 8 سلولی برسند. در صورتی که بیمار کاندید عمل ZIFT باشد صبح روز بعد تخمک گیری با آزمایشگاه مرکز تماس گرفته و در مورد لقاح تخمک های خود اطمینان حاصل می کند. در صورتیکه از نظر جنین شناس و پزشک معالج متخصص زنان منعی وجود نداشته باشد و تخمک لقاح یافته موجود باشد، بیمار با همسرش ناشتا مراجعه می کند. پس از طی مراحل پذیرش، بیمار به اتاق عمل فرستاده شده تحت بیهوشی قرار گرفته و طی عمل لاپاراسکوپی، جنین ها با کاتتر مخصوص وارد لوله های رحمی میشوند.