10/24/2017 7:16:06 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
فریز جنین

 در صورتی که تعداد تخمک ها زیاد باشد و منجر به انجماد جنین های متعدد شود، یا بنا به دلایلی نظیر مناسب نبودن رحم، احتمال سندروم هایپراستیمولیشن و یا در مواردی که بایستی شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام شود(به عنوان مثال در کانسرها)، جنین ها برای زوجین فریز می شوند تا در صورت عدم حصول بارداری در آینده مورد استفاده واقع شود.

روند فریز جنین ها یک روند حدوداً 3ساعته می باشد. در این روش، جنین ها پس از آب زدائی درون نی های مخصوصی گذاشته شده سپس نی های حاوی جنین درون نیتروژن مایع با درجه حرارت منفی 196 درجه سانتی گراد نگهداری می شوند.
 
توجه داشته باشید که جنین های با کیفیت خوب، فریز می شوند زیرا فقط این جنین ها هستند که می توانند فرآیند پر استرس فریز را به خوبی تحمل نمایند.
شانس بارداری انتقال جنین های فریز شده، کمتر از شانس بارداری انتقال جنین تازه نمی باشد اما با این حال به تعداد و کیفیت جنین های فریز شده بستگی دارد.
 
این شانس در حدود 20 درصد در هر بار انتقال تخمین زده می شود. اما در مرکز باروری و نا باروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های فریز در حال حاضر در حدود 40 درصد می باشد.
 
در خصوص مدت زمان نگهداری جنین ها در فریز، زمان مشخصی وجود ندارد. تا کنون یک رکورد 13 ساله وجود دارد که منجر به تولد نوزاد زنده وسالم شده است. در کل نگهداری جنین در فریز، بیش از 10 سال توصیه نشده است.
 

 توجهات قبل از انتقال جنین های فریز:
 
 زمان مراجعه جهت آماده سازی بیمار جهت انتقال جنین های فریز حداقل دو ماه پس از عمل تخمک گیری و یک هفته مانده به قاعدگی یا نهایتاً تا روز اول قاعدگی می باشد.
در این زمان بیمار تحت سونوگرافی قرار گرفته و در صورت مطلوب بودن وضعیت تخمدان ها، رحم و آندومتر و نداشتن عفونت، تحت درمان با ترکیبات استروژن دار به منظور آماده سازی رحم برای پذیرشجنین قرار داده می شود.
 
  بیمار مجدداً حوالی سیزدهم یا چهاردهم سیکل قاعدگی سونوگرافی شده ودر صورت مناسب بودن وضعیت رحم و آندومتر جهت لانه گزینی جنین، تحت درمان با ترکیبات دارای استروژن و پروژسترون (تواماً) قرار داده می شود و زمان انتقال جنین برای وی مشخص می شود.
 
◄ توجهات روز انتقال جنین:
 
1- در روز انتقال جنین می بایست، بیمار به همراه همسر خود مراجعه و تشکیل پرونده دهد.
2- پس از طی مدت زمانی انتظار جهت برگشت جنین های فریز به دمای محیط آزمایشگاه، بیمار به اتاق عمل فرستاده می شود.
3- در اتاق عمل بیمار روی تخت معاینه قرار گرفته و جنین ها با کاتترهای مخصوص به رحم بیمارانتقال داده می شود.
4-  پس از انتقال جنین در اتاق عمل، بیمار مرخص شده و نیاز به استراحت مطلق نیست.
 
 
توجه:
 
انتظار می رود که 70 در صد جنین های فریز شده از فریز برگردند و قادر به ادامه حیات در محیط آزمایشگاه شوند اما به احتمال 30 درصد ممکن است جنین از فریز برنگردد، در این صورت انتقال جنین کنسل می شود.