10/24/2017 7:16:17 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
رحم اجاره ای

 شایع ترین علل استفاده از رح مهای اجار های جهت بارداری :

 • بیماری خاص که حاملگی باعث وخیم تر شدن آن یا به خطر افتادن جان مادر شود.
 • ناهنجاری های رحمی یا عدم وجود رحم (مادرزادی یا اکتسابی)
 • سقط های مکرر و شکست های مکرر IVF یا میکرواینجکشن

 

◄ شرایط متقاضیان استفاده از رح مهای اجاره ای :

 • داشتن برگه معرفی از پزشک معالج متخصص زنان مبنی بر لزوم استفاده از رحم اجاره ای
 • عدم ابتلا زوجین به بیماری هایی نظیر ایدز، هپاتیت، سیفلیس و ...
 • عدم اعتیاد زوجین
 • داشتن سونوگرافی نرمال و تأیید شده توسط پزشک معالج از نظر حجم و ذخیره تخمدا نها

 

◄ مدارک لازم برای متقاضیان استفاده از رحم اجاره ای :

 • شناسنامه و کپی از صفحات اول و دوم
 • سند ازدواج و کپی از صفحات اول تا چهارم آن
 • یک قطعه عکس 4×3 از هر کدام از زوجین
 • دفترچه بیمه

 شرایط لازم برای زنانی که م یخواهند رحم اجاره دهند:

 1. داشتن سن زیر 35 سال و ترجیحاً متأهل و غیرشیرده
 2. از نظر جسمی، روحی و روانی سالم
 3. عدم استفاده از داروهای خاص
 4. عدم ابتلا به بیماری هایی که در آنها بارداری برای مادر و جنین خطرناک است.
 5. دارای حداقل یک بار تجربه به آخر رساندن حاملگی با موفقیت
 6. نداشتن سابقه سقط، زایمان زود رس، فشار خون و دیابت حاملگی و عوارض وخیم در حاملگی
 7. عدم ابتلا زوجین به بیماری هایی نظیر ایدز، هپاتیت، سیفلیس و...
 8. عدم اعتیاد زوجین و دارای سونوگرافی نرمال و تأیید شده توسط پزشک معالج، از نظر داشتن رحم سالم

◄ نکاتی که باید متقاضیان رح م اجاره ای بدانند :

 • قبل از انجام هر عمل اهداءجنین، می بایست طبق برنامه تعیین شده به مرکز مراجعه کنید.
 • در مراحل اولیه، قبل از هماهنگ شدن با یک گیرنده خاص، تحت سونوگرافی و معاینه قرار می گیرید و برای شما و همسرتان آزمایشاتی از قبیل ایدز، هپاتیت و اعتیاد انجام می شود. در صورتی که هر کدام از موارد فوق غیر عادی باشد یا پزشک معالج با توجه به شرح حال شما، تشخیص دهد که شما جهت اجاره رحم مناسب نمی باشید، برای رحم اجاره ای انتخاب نمی شوید.
 • در صورتیکه مورد تأیید کامل پزشک معالج قرار بگیرید، سیکل قاعدگی شما با سیکل قاعدگی متقاضی، هماهنگ می شود که این روند معمولاً در حدود یک ماه زمان می برد.پس از هماهنگ شدن با متقاضی، در روز معین، سونوگرافی م یشوید و یکسری دارو جهت آماده سازی رحم شما تجویز می شود. این داروها در مرحله اول خوراکی است و سپس داروهای تزریقی به آنها اضافه می شود. روند آماده سازی رحم قبل از انتقال جنین در حدود 2 الی 3 هفته زمان می برد. در طول این مدت ممکن است نیاز باشد که 2 الی 3 بار در فواصل زمانی معین سونوگرافی شوید.
 • سر انجام در روزی که برای شما تعیین می شود با همسر به مرکز مراجعه نموده و پس از تکمیل پرونده و انجام مراحل قانونی، جنین ها در اتاق عمل به شما منتقل می شود.
 • عمل ترانسفر جنین یک عمل سرپایی، بدون درد و بیهوشی است.
 • توجه داشته باشید که قبل از عمل انتقال جنین در روزی که از طرف واحد مشاوره حقوقی مرکز برای شما تعیین می شود، جهت عقد قرارداد رحم اجاره ای به اتفاق همسرتان و زوجین متقاضی رحم به دفتر وکالت مراجعه نموده و قراردادی مابین طرفین منقعد می شود.
 • پس از انتقال جنین مراقبت های مربوطه طبق مبحث انتقال جنین خواهد بود.
 • توجه داشته باشید که شما در برابر جنین هایی که درون رحم دارید مسؤلیت داشته و هرگونه سهل انگاری در نگهداری از آنها، مصرف داروها و ... از نظر شرعی و قانونی بر عهده شما می باشد.
 • در صورتی که با عمل انتقال جنین، حامله شوید طبق قراردادی که منعقد شده با شما برخورد می گردد. اما در صورتیکه حامله نشدید، تنها مبلغی برای انجام این عمل به شما تعلق می گیرد.(شانس حاملگی با این روش در حدود 30 درصد می باشد)
 • توجه داشته باشید که بعد از طی دوران حاملگی، نوزاد با عمل سزارین از رحم شما متولد شده و به صاحبان جنین (پدر و مادر واقعی) تحویل می شود.
 • توجه داشته باشید که شما فقط و فقط حامل جنین هستید و از نظر قانونی هیچ حق و حقوقی بر نوزادی که بعداً متولد م یشود نخواهید داشت.