10/24/2017 7:26:44 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
اتاق عمل

. معرفی اجمالی بخش :

اتاق عمل مرکز باروری و ناباروری اصفهان ، واقع در طبقه دوم مرکز با همکاری پزشکان دارای بورد تخصصی درمان نازایی و پرسنل مجرب و باسابقه اعم از کارشناسان مامایی، پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی در زمینه اعمال جراحی لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی، CVS ، آمنیوسنتز، IVF ، ترانسفر و ... به صورت حرفه ای فعالیت دارد و شامل 5 اتاق عمل فعال که شامل اتاق عمل جراحی مردان، اتاق هیستروسکوپی، اتاق لاپاروسکوپی، اتاق ترانسفر (انتقال جنین)، اتاق تخمک گیری (IVF) می باشد.

 

·  وظایف و فعالیتها :

1. آماده سازی و استریل کلیه وسایل جراحی جهت انجام اعمال جراحی

2. پذیرش بیمار در اتاق عمل، ثبت اسامی بیماران با درج شماره پرونده و مشخصات کامل در دفتر ثبت روزانه اتاق عمل

3. کنترل و چک کردن بیمار قبل از عمل جراحی

4. مشاوره و ویزیت بیمار توسط پزشک بیهوشی قبل از شروع عمل جراحی

5. مانیتور کردن بیمار توسط تکنسین بیهوشی قبل از عمل

6. آماده سازی بیمار و وسایل جراحی به روش کاملاً استریل توسط کارشناسان اتاق عمل

7. همکاری کاملاً تخصصی با پزشک جراحی در حین اعمال جراحی توسط کارشناسان اتاق عمل

8. غوطه ور سازی و استریل مجدد وسایل در مواد مخصوص در پایان هر عمل

9. انتقال بیمار با همکاری تکنسین بیهوشی و کارشناس اتاق عمل و بیماربر به اتاق ریکاوری

10. تحویل نمونه حاصل از عمل بیمار به اتاق ریکاوری

11. مانیتورینگ و O2  تراپی و کنترل VS و علائم حیاتی بیمار و کنترل درن و بگ بیمار در اتاق ریکاوری با حضور پزشک متخصص بیهوشی

12. اقدامات دارویی در صورت نیاز و تشخیص پزشک متخصص بیهوشی در اتاق ریکاوری

13. احیای بیماران در صورت لزوم

14. تحویل بیمار به بخش بستری در صورت هوشیاری کامل

15. اجرای کارگاههای تخصصی آموزشی اعمال جراحی ناباروری در اتاق عمل با حضور کلیه پزشکان متخصص سراسر کشور

16. آموزش به دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاههای طرف قرارداد

 

· دستورالعملها و آیین نامه ها :

قوانین این بخش منطبق با قوانین و آیین نامه مرکز می باشد.

حفظ حریم شخصی ، رازداری و امانتداری اسرار بیماران واحترام و تکریم ارباب رجوع از  قوانین اصلی این بخش  می باشد.