10/24/2017 7:12:43 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
آزمایشگاه و آندرولوژی

.  معرفی اجمالی بخش : 

بخش آزمایشگاه مرکز باروری و ناباروری اصفهان شامل دو قسمت می باشد. آزمایشگاه IVF واقع در طبقه سوم مرکز و آزمایشگاه آندرولوژی واقع در طبقه چهارم که با همکاری کارشناسان مجرب آزمایشگاه که در زمینه درمان ناباروری آموزش دیده اند تحت نظر دکتر محمد حسین نصراصفهانی به صورت حرفه ای فعالیت دارد.

 

· وظایف و فعالیتهای آزمایشگاه آندرولوژی :

1. انجام آزمایش اسپرموگرام (Spermogram)

2. شستشو و آماده سازی نمونه Semen برای اعمال ICSI, IVF, IUI

3. شستشو و آماده سازی نمونه Semen برای تعیین جنسیت دختر و پسر

4. بررسی نمونه برداری از بافت بیضه ( Biopsy , FNA )

5. آزمایش  PCT ( Post Coital Test )

6. آزمایش  ( Direct, Indirect) MAR Test

 

·   وظایف و فعالیتهای آزمایشگاه IVF :

1. جدا کردن تخمک ها از مایع فولیکولی

2. عمل IVF (قرار دادن اسپرم در مجاورت تخمک و انجام لقاح آزمایشگاهی)

3. عمل ICSI (تزریق مستقیم اسپرم انتخاب شده به داخل تخمک و تشکیل جنین)

4. عمل IVM (بالغ کردن تخمک ها در محیط آزمایشگاه و طی مراحل آزمایشگاهی تا تشکیل جنین)

5. تعیین سلامت و جنسیت بر روی جنین و انتقال جنین ها بر اساس جنسیت و سلامت

6. انتقال جنین حاصل از اعمال نازایی به بیمار

7. نگهداری جنین ها تا مرحله بلاستوسیست و انتقال آن به بیمار یا فریز آن

8. فریز کردن جنین های اضافه بیمار و برگرداندن جنین ها از فریز و انتقال جنین به بیمار

9. انجام Laser Hatching

10. فریز کردن اسپرم و بافت اسپرم و تخمک در بیماران شیمی درمانی

 

.  دستورالعملها و آیین نامه ها :

قوانین این بخش منطبق با قوانین و آیین نامه مرکز می باشد.

حفظ حریم شخصی ، رازداری و امانتداری اسرار بیماران واحترام و تکریم ارباب رجوع از  قوانین اصلی این بخش  می باشد.