10/24/2017 7:14:11 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
مشاوره حقوقی

·  معرفی اجمالی بخش :

بخش مشاوره حقوقی مرکز باروری و ناباروری اصفهان ، واقع در طبقه همکف مرکز با همکاری کارشناسان مجرب مامایی که سالها در زمینه درمان ناباروری آموزش دیده اند به همراه یک کارشناس حقوقی مجرب به صورت حرفه ای فعالیت دارد. فعالیت اصلی این بخش از مرکز در زمینه اهدای تخمک، اهدای جنین، و رحم اجاره ای می باشد.

 

·  وظایف و فعالیتها :

1. پذیرش گیرنده ها و دهنده های تخمک، جنین و رحم اجاره ای

2. ارسال آزمایشات گیرنده ها و دهنده ها

3. بررسی آزمایشات گیرنده ها و دهنده ها و پیگیری تائید آزمایشات توسط پزشک مربوطه

4. تنظیم و ثبت قراردادهای فی مابین گیرنده و دهنده های مرکز باروری و ناباروری و اخذ رضایتنامه های قانونی و قرارداد ماده 10 عقد قرارداد رحم اجاره ای

5. ارائه اطلاعات و توضیحات کامل در زمینه درمانها و روشهای انجام شده در مرکز به وسیله بروشور های آموزشی

6. هماهنگی بین دهنده و گیرنده ها تا حصول نتیجه

7. پذیرش دهنده های تخمک، جنین، و رحم اجاره ای

8. تعیین زمانهای مناسب جهت مراجعات بعدی دهنده و گیرنده

9. تکمیل پرونده های حقوقی

10. تشکیل پرونده و بررسی مدارک پزشکی گیرنده ها و دهنده های جدیدالورود

11. پاسخ به سوالات (نحوه ی مصرف – دوز مصرفی – عوارض جانبی

12. پاسخ به سوالات پزشکی و مامایی و حقوقی و مالی (حضوری و تلفنی)

13. ارائه کلیه اطلاعات حقوقی و مالی به بیماران (گیرنده ها و دهنده های جنین، تخمک، رحم اجاره ای)

14. شرکت در کنفرانسها و سمینارهای تخصصی

 

·  دستورالعملها و آیین نامه ها :

قوانین این بخش منطبق با قوانین و آیین نامه مرکز می باشد.

حفظ حریم شخصی ، رازداری و امانتداری اسرار بیماران واحترام و تکریم ارباب رجوع از  قوانین اصلی این بخش  می باشد.