10/24/2017 7:28:47 قبل الظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
درباره ما

مركز باروري وناباروري اصفهان در 1372 جهت درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل : تزريق اسپرم به داخل رحم (IUI) وانتخاب جنسيت Sex selection و لقاح آزمايشگاهي و انتقال جنين به داخل رحم (IVF) تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمك و انتقال به داخل رحم(ICSI) انتقال جنين به داخل لوله فالوپ (ZIFT) انجام مي شود كه اين اعمال روشهاي روتين نازايي مي باشد .